Политика за поверителност

Уведомление за защита на личните данни на физическите лица съгласно законодателството за защита на личните данни

1. Съгласно „Регламент (ЕС) 2016/679“ относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни, Ви информираме:

1.1.“Проджект 1857“ ЕООД декларира, че събира, обработва и защитава личните Ви данни законосъобразно и съобразно целите, за които данните са събрани.

1.2. „Лични данни“ означава всякакъв информация, чрез която може да се идентифицира физическо лице.

1.3. Събирането и обработването на Вашите данни е необходимо за предоставяне на следните услуги от страна на “Проджект 1857“ ЕООД във връзка с ползването на сайта https://club1857.com – при абониране за нашия Newsletter за получаване на седмично обедно меню или други промоции, при покупка на продукт от онлайн платформата club1857.com.

1.4. Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни. При необходимост личните данни се актуализират.

1.5. Личните Ви данни могат да бъдат изтрити по Ваше желание, с предварително подаване на искане за изтриване (право „да бъдеш забравен“).

1.6. Лични данни събираме, ако Вие ги предоставите доброволно, когато направите поръчка, регистрирация в нашия сайт, абонамент за бюлетин/нюзлетър в сайта, когато се вписвате в акаунта си, включвате се в конкурс и/или когато се дерегистрирате.

1.7. Пpи oбpaбoткaтa нa Вашите лични дaнни спазваме cлeднитe пpинципи: зaкoнocъoбpaзнocт, дoбpocъвecтнocт и пpoзpaчнocт, oгpaничeниe нa цeлитe нa oбpaбoтвaнe, cъoтнocимocт c цeлитe нa oбpaбoткaтa и cвeждaнe дo минимyм нa cъбиpaнитe дaнни, тoчнocт и aктyaлнocт нa дaннитe, oгpaничeниe нa cъxpaнeниeтo c oглeд пocтигaнe нa цeлитe, цялocтнocт и пoвepитeлнocт нa oбpaбoтвaнeтo и гapaнтиpaнe нa пoдxoдящo нивo нa cигypнocт нa личнитe дaнни.

2. Вашите лични данни, които обработваме и съхраняваме във връзка с предоставяне на желаната от Вас услуга са:

• Име, презиме и фамилия;

• Електронна поща;

• Адрес на доставка;

• Телефонен номер.

• IP адрес.

3. Вашите лични данни ще съхраняваме до момента, в който повече не са необходими за целите, за които са били събрани. При незавършена поръчка оставяме въведените по нея данни за 30 дни и си запазваме правото да Ви информираме периодично за нейния статус, съответно за Вашите опции вследствие на това. При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството.

4. ,,Проджект 1857’’ ЕООД пази поверителността на Вашите лични данни. За качественото предоставяне на желаната от Вас услуга и при спазване на законовите изисквания, „Проджект 1857“ ЕООД е възможно да разкрие Ваши лични данни на следните звена във фирмата:

– маркетинг отдел.

– технически персонал;

– администрация;

– счетоводен отдел;

– обработващия плащането доставчик на платежни услуги (банка, PayPal, ePay);

– куриерската фирма, с която Ви доставяме покупката;

Онлайн магазин club1857.com не събира и не съхранява информация за дебитните или кредитните карти на своите потребители.

5. Вашите права относно обработката на личните Ви данни: Вие като субектите на лични данни имате право на достъп до личните данни, право на коригиране на личните данни, право на преносимост на личните данни, право на изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“),право за възражение срещу използване на лични данни за целите на директен маркетинг.

6. Физическите лица (субектите на лични данни) биха могли да упражнят гореспоменатите Права (по т. 5) чрез изрично искане в свободна форма по следните начини:

• Чрез изпращане на имейл на адрес: office@club1857.com

• В Club 1857  – гр. София, п.к. 1000, ул.Сан Стефано 22

• По пощата – гр. София, п.к. 1000, ул.Сан Стефано 22

6.1. При упражняване на Правата относно личните данни, субектът на лични данни, е необходимо да предостави поне един от идентификаторите, посочени по-долу:

• Име и фамилия;

• Адрес на доставка и електронен адрес;

• Телефонен номер;

• Писмено описание на искането.

6.2. Можете да се откажете от абонамента си за нашия нюзлетър по всяко време. Моля, изпратете отказа си на следния електронен адрес office@club1857.com или използвайте бутона „отпиши ме“. Веднага след това ще заличим данните Ви във връзка с изпращането на нашия нюзлетър.

6.3. „Проджект 1857“ ЕООД не е задължен да отговори на искане, в случай, че е невъзможно да идентифицира субекта на данни.

6.4. „Проджект 1857“ ЕООД предоставя информация относно предприетите действия, във връзка с подадено искане за упражняване на права върху личните данни, в срок от един месец от получаването на искането.

7. Ограничаване на отговорността:

7.1. „Проджект 1857“ ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услуги, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез сайта https://club1857.com.

7.2. „Проджект 1857“ ЕООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. „Проджект 1857“ ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на такива материали и съдържание.

8. Защита на лични данни:

8.1. Препоръчваме Ви да пазите конфиденциалността на Вашите лични данни, за да се избегне неоторизиран достъп, като по този начин се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването на платформата/сайта. При съмнения относно злоупотреба или неоторизиран достъп до Вашите данни, препоръчваме Ви веднага да ни информирате.

8.2. ,,Проджект 1857’’ ЕООД си запазва правото да откаже достъп до сайта на потребител, да прекрати абонамент и  да закрие акаунт. Също така, достъпът до https://club1857.com  може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта. Въпреки всички положени от нас усилия да осигурим достъп до сайта без прекъсвания при електронно предаване и без грешки, поради естеството на интернет и онлайн услугите, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.

8.3. Като администратор на личните Ви данни ,,Проджект 1857’’ ЕООД сме имплементирали технически и организационни мерки, които гарантират сигурността на обработваните от нас лични данни. Въпреки че работим усилено, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме, че нашите предпазни мерки ще предотвратят всеки неоторизиран опит за достъп, използване или разкриване на лични данни.

9. Друга информация:

9.1. Инфopмaция oтнocнo дpyжecтвoтo администратор, кoeтo oбpaбoтвa дaннитe:

„Проджект 1857“ ЕООД, ЕИК 201506692, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1517, р-н Подуяне, бул. Владимир Вазов № 52

9.2. Инфopмaция oтнocнo кoмпeтeнтния нaдзopeн opгaн зaщитa нa личнитe дaнни:

Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни, гp. Coфия 1592, бyл. „Пpoф. Цвeтaн Лaзapoв” № 2, тeлeфoн: 02 915 3 518.

10. С използването на сайта https://club1857.com, Вие се съгласявате с нашата политика на поверителност и политиката ни за защита на личните Ви данни.